خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تکنوازی اریک مور- 2
در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود تا با استفاده از تکنیک‌های تکنوازی درامز که در ویدیو با سبک جاز می‌بینید، مهارت‌های خود را در نواختن این ساز ارتقاء دهید.