خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تکنوازی اریک مور
در این ودیو نیز ریتم سریع دیگری از سبک جاز در نواختن تکی درامز را به شما آموزش می‌دهیم. با تماشای این ویدیو می‌توانید نحوه نواختن جاز به این شکل را یاد بگیرید.