خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو دنیل گلاس
در این ویدیو شاهد یک تکنوازی متفادت خواهیم بود که با ریتم جاز همخوانی بسیاری دارد و برای نواختن آن نیاز به مهارت و تمرکز بالایی دارید.