خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تکنوازی درامز- بنی گرب
در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد که چگونه با استفاده از یک تکنیک خاص می‌توانید یک درامز دوازده تکه را به زیبایی بنوازید و از یک ریتم یکنواخت پیروی کنید.