خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو حکاکی روی چوب
یک هنرمند نجار در این بخش نقش برجسته زیبایی را روی یک تکه چوب بزرگ ایجاد می‌کند که به صرف مهارت و انرژی زیادی نیازمند است.