خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رنگ‌آمیزی مجسمه - بخش 2
قسمت قبل نشان دهنده مرحله اول رنگ‌آمیزی مجسمه گل و پرنده بود. این قسمت به کار اضافه کردن جزییات رنگی به رنگ‌آمیزی اولیه اختصاص دارد که در انتهای آن شاهد اثری زیبا خواهید بود.