خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مجسمه زندگی در درخت
اثر هنری که در این قسمت شاهد خلق آن خواهید بود با تراشیدن یک تنه درخت به وجود می‌آید که روی آن به شکل یک جغد و زیر آن خانه یک راکون است و با نقش‌هایی بسیار زیبا خودنمایی می‌کند.