خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مجسمه ماهی و پرنده
در این قسمت شاهد بیرون آمدن یک مجسمه بسیار زیبا از دل یک کنده بزرگ خواهید بود. مجسمه‌ای که در قسمت بالای آن یک پرنده نشسته و پایه آن با نقوش جالبی از چند ماهی شکل گرفته است.