خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طراحی چشم
در طراحی با مداد، توجه به نحوه سایه زدن یکی از اساسی‌ترین مراحل آن است. این ویدیو را ببینید و با چگونگی سایه زدن چشم آشنا شوید.