خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو منظره‌ای از یک دهکده
نقاشی با مداد رنگی یکی از سبک‌های رایج نقاشی است که افراد از سنین کودکی آن را اجرا می‌کنند. در این برنامه نقاشی منظره‌ای در دهکده را خواهید دید.