خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو طراحی لیوان شیشه‌ای
در این برنامه علاوه بر طراحی یک لیوان شیشه‌ای، نحوه گرفتن مداد در دست و مقدار فشاری که باید با مداد به کاغذ وارد کنید را آموزش می‌دهد.