خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کشتن شخصیت آناناسی
بسیار جذاب و البته بیشتر خنده‌دار بود اگر می‌توانستید شخصیت کوچک بامزه‌ای را خلق کنید و به دنبال اذیت کردن و کشتن آن باشید. در این ویدیو هنرمند آناناس کوچکی را خلق کرده و به هر طریقی قصد کشتن آن را دارد.