خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دومنیکو اسکارلاتی - سونات فا مینور
نوازنده لهستانی، زایمون نرینگ در این ویدیو به نواختن سونات "فا" مینور دومنیکو اسکارلاتی می‌پردازد و شما را به شنیدن نوای لذتبخش آن دعوت می‌کند.