خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو موتزارت - فانتزی در "ر" مینور
در این قسمت قطعه پیانویی از ولفگانگ آمادئوس موتزارت به نام فانتزی "ر" مینور را با اجرای نوازنده‌ای به نام چارلز ریچارد خواهید شنید.