خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طراحی مسطح- 2
در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود تا با استفاده از ابزار نرم‌افزار ایلاستریتور، یک طرح مسطح را ایجاد کنید که ترکیبی از اشکال هندسی است و شما می‌توانید با استفاده از این ترکیب‌ها یک شئ خاص را خلق کنید.