خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رنگ ریزی چرخشی
در این ویدیو هنرمند برای درست کردن یک نقاشی مرکزگرا و جالب توجه رنگ اکریلیک را هم زمان با چرخش زمینه روی آن می‌ریزد.