خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو الفبای کاخُن
در این درس به شما اصول ابتدایی در نواختن کاخُن را آموزش می‌دهیم.