خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 10، اپوس 28
در این قسمت پرلود 10 از اپوس 28 فردریک شوپن را با صدای پیانوی یوندی لی به تماشا خواهید نشست.