خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کاراکتر پکا در بازی کلش رویال
در این ویدیو به شما آموزش خواهیم داد تا با استفاده از خمیر پلیمر و اضافه کردن یک سری جزییات خاص، شخصیت پکا از بازی کلش را بسازید.