خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ساخت ساز زهی آکوستیک
در این ویدیو نحوه ساخت نوعی ساز زهی آکوستیک با سه تار آموزش داده شده است.