خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تیر تیروکمان خمیری
در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود تا با استفاده از خمیر پلیمر تیرهای کمان را دقیقا با جزییات طبیعی آن درست کنید. به این ترتیب می‌توانید نمونه میناتوری هر چیزی را که می‌خواهید در اختیار داشته باشید.