خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مجسمه تخت و شیردال
در این قسمت مجسمه‌ای از دل چوب تراشیده می‌شود که متعلق به کتاب‌های قصه است. ابتدا یک موجود افسانه‌ای به نام شیردال و سپس یک تختخواب که گویی از دل قصه‌ها بیرون آمده است.