خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نمای برجسته کاذب دیوار
در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد تا چگونه با استفاده از گچ می‌توانید یک نمای هنری زیبای کاذب روی دیوار درست کنید و بعد از خشک شدن با استفاده از ابزار مناسب به آن شکل دهید و جزییاتش را کنده‌کاری کنید.