خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کوهای سر در ابر
در این ویدیو خواهید دید که چگونه می‌توانید ابر و کوه‌ها را به روشی ساده با اسپری رنگ نقاشی کنید. البته برای کشیدن کوه‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد و این تنها یکی از روش‌ها است.