خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ساخت قلب مکعبی
در این قسمت یک مکعب ساخته می‌شود که با نگاه کردن از رو به رو به آن شکل یک قلب را خواهید دید. برای ساخت این مکعب کافیست در محل مناسب روی کاغذ برش‌های لازم را برای شکل قلب ایجاد کنید.