سرویس کنونی : اجرای پیانو: مازورکاها و بالادهای شوپن

اجرای پیانو: مازورکاها و بالادهای شوپن
شامل 13 ویدیو
پیانو یک از بهترین صداها را در میان آلات موسیقی دارد و بیخود نیست که به آن لقب مادر سازها را داده‌اند. هنرمندان بسیاری در طول تاریخ ذوق موسیقیایی خود را روی این ساز خوش‌آوا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منجر به ایجاد آثاری ماندگار و همیشه شنیدنی شده است. یکی از این هنرمندان، پیانیست مشهور و پر آوازه قرن 19 اروپا، فردریک شوپن است. در این قسمت مجموعه‌ای از مازورکاها به همراه چهار بالاد از وی را خواهید شنید. بیشتر مازورکاهای این بخش را مرجان کیپورا از فرانسه می‌نوازد. همچنین می‌توانید از اجرای یوندی لی در دو مازورکا و چها ر بالاد لذت ببرید.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مازورکا در لا مینور- شماره 2، اپوس 68
در این قسمت شاهد نواخته شدن پیانوی مازورکای شماره 2 فردریک شوپن در اپوس 68 با دستان هنرمند فرانسوی، کیپورا خواهید بود.