خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فیلترهای مناسب برای عکاسی از طبیعت- 7
در این بخش سؤالاتی درباره فیلترها مطرح می‌شود و جان گرینگو درباره نحوه استفاده آسان و درست از فیلترهای مختلف توضیح می‌دهد.