خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مازورکا در لا مینور- شماره 2، اپوس 68
در این قسمت شاهد نواخته شدن پیانوی مازورکای شماره 2 فردریک شوپن در اپوس 68 با دستان هنرمند فرانسوی، کیپورا خواهید بود.