خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فردریک شوپن، پرلود 1، اپوس 28
در این ویدیو نوازنده پیانو، یوندی لی نواختن پرلود شماره 1، اپوس 28 از فردریک شوپن را آغاز می‌کند.