خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی جنگل دریاچه آبی
در این قسمت زیبایی هنر نقاشی با آبرنگ را به واسطه روان بودن و انعطاف‌پذیری رنگ‌ها در آن مشاهده خواهید کرد. این نقاشی یک دریاچه زیبا را به تصویر می‌کشد و در آن رنگ آبی و فضایی سرد غالب است.