خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تخته گیتار
تخته گیتار وسیله‌ایست که پدال‌ها و پنل مربوط به نواختن گیتار الکتریک روی آن نصب می‌شود و خواننده می‌تواند با پا از آن استفاده کند. در این ویدیو نحوه ساخت این تخته آموزش داده شده است.