سرویس کنونی : نواختن با ملودیکا

نواختن با ملودیکا
شامل 16 ویدیو
ساز ملودیکا سازیست مشابه پیانو اما کوچک‌تر که معمولاً پیش از کار کردن با پیانو از آن استفاده می‌شود و دلیل این کار شباهت نت‌های این ساز به پیانو است. یاد گرفتن نواختن قطعه‌های مختلف با استفاده از این ساز آسان است و صدایی ساده اما مطلوب از آن به گوش می‌رسد. در این سرویس شیوه نواختن تعدادی از قطعه‌های معروف و شناخته شده و همینطور سرود ملی چند کشور مختلف با استفاده از این ساز آموزش داده شده است.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "سرود ملی استرالیا"
در این ویدیو می‌توانید با شیوه نواختن نت‌های مربوط به سرود ملی کشور استرالیا روی ساز ملودیکا آشنا شوید.: 0914****940
عاشق موسیقی