سرویس کنونی : پرسپکتیو در معماری (2)

پرسپکتیو در معماری (2)
شامل 15 ویدیو
معماری یکی از هنرهایی است که با ساخت اولین ساختمان‌ها به دست بشر شکل گرفته و هر روز روند پیشرفت و تکامل را طی کرده است. امروزه با سبک‌ها و فرم‌های گوناگونی از این هنر مواجه هستیم که باعث شده طیف وسیعی از سازه‌ها و المان‌ها مختلف را در اطراف خود ببینیم. حاصل هنرورزی در معماری پیش مجسم شدن و به عمل در آمدن ابتدا روی کاغذ نقش می‌بندد. لذا یک معمار باید از هوش بصری و توانایی طراحی مطلوب برخوردار باشد. بخش عمده‌ای از فرایند طراحی اولیه در معماری را رسم شمای پرسپکتیو سازه‌ها تشکیل می‌دهد و ویدیوهای سرویس حاضر شما را با جزییات طراحی نمای پرسپکتیو آشنا می‌کند.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پرسپکتیو خانه نبشی
در این ویدیو طرح یک آپارتمان نبشی و خیابان اطراف آن با رعایت اصول پرسپکتیو دو نقطه‌ای رسم می‌شود.: 0916****734
عالی