سرویس کنونی : پرسپکتیو در معماری (1)

پرسپکتیو در معماری (1)
شامل 15 ویدیو
پرسپکتیو یا ژرفانمایی یک نوع طراحی است که بر اساس قوانین هندسی و تکنیک‌هایی خاص در طراحی و نقاشی ساخته شده است. در واقع هنری است که نزدیک و دور شدن فضا و اشیاء را در تصویر ترسیم شده نشان می‌دهد. در این سرویس ویدیوهایی در زمینه طراحی پرسپکتیو اجسام و بناهای شناخته شده جهان ارائه شده است.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ترسیم پرسپکتیو بیگ بن
این برنامه روش طراحی پرسپکتیو برج بیگ بن که بزرگ‌ترین برج ساعت جهان محسوب می‌شود را اجرا می‌کند.