خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو حروف الفبای به هم چسبیده
در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد که چگونه حروف الفبای انگلیسی را به صورت تحریری خاص و به هم چسبیده بنویسید. این روش نوعی خطاطی تبلیغاتی محسوب می‌شود.