سرویس کنونی : نقاشی با قلم و جوهر (2)

نقاشی با قلم و جوهر (2)
شامل 13 ویدیو
در نقاشی با استفاده از جوهر ایجاد کنتراست تیره و روشن اهمیت بسیار زیادی دارد و اثر پایانی عمق و برجستگی خود را مدیون تناسب تیرگی‌ها و روشنی‌هاست. در این قسمت ابتدا نحوه کشیدن یک پرتره با استفاده از قلم را خواهید دید. سپس با تکنیکی آشنا می‌شوید که در آن از ترکیب آب و جوهر استفاده می‌شود و شباهت زیادی به آبرنگ دارد. در پایان هم شاهد طرحی خواهید بود که با ترکیب دو تکنیک قلم و جوهر و آب و جوهر پدید می‌آید.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی پرتره- 1
این بخش در ابتدا به معرفی اصول و شرایط کشیدن نقاشی پرتره با استفاده از تکنیک قلم و جوهر می‌پردازد. سپس کشیدن طرح یک پرتره از روی یک تصویر آغاز می‌شود.