خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "مارسِی"
نام قطعه‌ای که نواختن نت‌های آن با استفاده از ساز ملودیکا در این قسمت آموزش داده شده "مارسِی" نام دارد که برگرفته از نام شهر مارسِی در فرانسه است.