سرویس کنونی : نقاشی با قلم و جوهر (1)

نقاشی با قلم و جوهر (1)
شامل 16 ویدیو
در هنر نقاشی سبک‌های متعددی وجود دارد که هر یک دارای زیبایی خاص خود است. یکی از این سبک‌ها نقاشی با قلم و جوهر است که در آن اثر با استفاده از قلم‌های مختلف روی کاغذ نقش می‌بندد. این سرویس به معرفی انواع کاغذ و قلم‌های مخصوص این سبک و کاربرد هر یک می‌پردازد. همچنین در این قسمت با چند تکنیک طراحی آشنا می‌شوید و در انتها نحوه استفاده از تکنیک‌ها را در یک نمونه کار خواهید دید.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو معرفی و ابزار کار- 1
هدف از دوره نقاشی با قلم و جوهر در این قسمت شرح داده شده است. همچنین تعدادی از ابزارهای مورد نیاز برای پرداختن به این هنر نیز در این بخش معرفی شده‌اند.