خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سه پایه و منوپاد- قسمت اول
شاید بتوان گفت در عکاسی غیر از یک دوربین خوب، آنچه اهمیت اساسی دارد یک سه پایه مناسب است. بدون سه پایه نمی‌توان از قابلیت‌های پرکاربرد دوربین در عکاسی استفاده کرد.