سرویس کنونی : عکاسی از طبیعت (3)

عکاسی از طبیعت (3)
شامل 20 ویدیو
شاید دانستن این موضوع برایتان جالب باشد که تنها با داشتن یک دوربین خوب و یک منظره طبیعی عالی نمی‌توان بهترین عکس‌ها را از طبیعت گرفت. یکی از مهمترین تجهیزات در عکاسی طبیعت سه پایه است که به میزان چشمگیری در کیفیت و زیبایی عکس اثر می‌گذارد. از طرف دیگر آشنایی با نحوه نوردهی مناسب از جمله فاکتورهای مهم دیگر در عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. در این قسمت این موارد به طور مفصل شرح داده شده‌اند.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سه پایه و منوپاد- قسمت اول
شاید بتوان گفت در عکاسی غیر از یک دوربین خوب، آنچه اهمیت اساسی دارد یک سه پایه مناسب است. بدون سه پایه نمی‌توان از قابلیت‌های پرکاربرد دوربین در عکاسی استفاده کرد.