خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو لنزهای ماکرو و تیلت شیفت- 1
اپرچر یا سرعت لنز به میزان نور ورودی به لنز اشاره دارد و بسته به عکس مورد نظر می‌توان آن را باز کرد یا بست. در این ویدیو مفهوم وضوح و عمق میدان بررسی شده است.