خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو معرفی- قسمت اول
در این قسمت خلاصه‌ای از هدف برگزاری دوره عکاسی طبیعت و علت با ارزش بودن آن ارائه شده است.