خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آب- قسمت سه
از آنجایی که آب یکی از عناصر لطیف و مایع در طبیعت است و جنس آن با دیگر موارد بسیار متفاوت است، ممکن است نتوانیم آنطور که باید آن را با پاستل نقاشی کنیم. در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود که چگونه این کار را به زیبایی انجام دهید.