خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو اصول اولیه نقاشی- 3
در این قسمت به سراغ استفاده از رنگ و قلم مو روی بوم می‌رویم و خواهید دید که رنگ با استفاده از مدیوم چگونه روی بوم شکل می‌گیرد. همچنین با شیوه استفاده از خط‌کش به عنوان تکیه‌گاه نیز آشنا می‌شوید.