خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو ابزار و مواد مورد نیاز- 2
این قسمت به شما می‌آموزد که چطور می‌توان با استفاده از پارچه کتان و تکه‌های قاب چوبی یک بوم نقاشی ساخت. پس از ساخت بوم روی آن چند لایه بتونه یا جسو کشیده می‌شود.