خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مقدمه
در این ویدیو مقدمه‌ای در مورد نقاشی با پاستل و ابزار کار آن را در اختیار شما قرار داده‌ایم که می‌تواند شروع خوبی برای یادگیری این نوع نقاشی باشد.