خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو اپرچر
در این ویدیو در مورد تفاوت دیافراگم و اپرچر توضیح داده می‌شود و اینکه عملکرد هر یک به چه صورت است.