سرویس کنونی : آموزش گریم‌های ترسناک

آموزش گریم‌های ترسناک
شامل 23 ویدیو
گریم یا چهره‌پردازی هنری است که قدمت طولانی در تاریخ جهان دارد. چهره‌پردازی شامل دسته‌بندی‌های متفاوتی است مانند چهره‌پردازی ساده و چهره‌پردازی شخصیتی که در دومین گروه ظاهر فرد کاملا تغییر پیدا می‌کند. این سرویس ویدئوهای متنوعی در زمینه گریم سینمایی برای فیلم‌های ترسناک ارائه می‌دهد که در برگیرنده هر دو دسته بندی اصلی این هنر است.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گریم بریدگی ساختگی
گریم چند بریدگی ساختگی روی دست با استفاده از چسب و خودکار را در این ویدیو انجام داده‌ایم.: 0915****375
جالب بود

: 0990****850
عالی