خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "دسپاسیتو"
با دیدن این قسمت می‌توانید نت‌های قطعه "دسپاسیتو" که در زبان اسپانیایی "به آرامی" معنی می‌دهد را روی ساز ملودیکا یاد بگیرید و شروع به نواختن آن کنید.