خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو قطعه "سیلیتو لیندو"
قطعه‌ای که در این قسمت نحوه نواختن آن روی ساز ملودیکا آموزش داده شده به پرتغالی "سیلیتو لیندو" یا "ساحل ناز" نام دارد و با تماشای این ویدئوی آموزشی می‌توانید نواختن نت‌های آن را یاد بگیرید.