خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "فضل شگفت‌انگیز"
در این ویدیو نحوه نواختن قطعه "آمیزینگ گریس" یا "فضل شگفت‌انگیز" با ساز ملودیکا با سرعت مناسب جهت یادگیری نشان داده شده است.